A A A

Założenia metody SI

W latach sześćdziesiątych amerykanka Jean Ayres psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów zmysłowych, tj. systemu dotykowego, czucia głębokiego (czucia własnego ciała) oraz układu przedsionkowego (zwanego zmysłem równowagi) w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. W oparciu o podstawy z zakresu fizjologii, neurologii oraz psychologii opracowała założenia teoretyczne i praktyczne nowej, kompleksowej, polisensorycznej metody terapii – Integracji Sensorycznej. Metoda ta jest skuteczną formą terapii w szeroko rozumianych opóźnieniach rozwoju psychoruchowego.


Integracja sensoryczna, według Jean Ayres, jest procesem, podczas którego następuje organizacja wrażeń zmysłowych dostarczanych do naszego organizmu tak, aby mogły być wykorzystywane w celowym działaniu. Dopływ różnorodnych bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, odbieranych z własnego ciała i otoczenia przez wszystkie układy zmysłów (dotyku, czucia głębokiego, czyli tzw. propriocepcji, układu przedsionkowego, wzroku, słuchu i powonienia) jest podstawą do tworzenia się integracji. W wyniku tego procesu powstają tak zwane reakcje adaptacyjne czyli, reakcja odpowiednia do wymogów otoczenia. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Przy niedoborze lub braku bodźców tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej jest zakłócone i w związku z tym rozwój właściwych odpowiedzi ruchowych i sposobów zachowań jest zaburzony.


Główne przejawy dysfunkcji procesów integracji sensorycznej to:

  • trudności w koordynacji ssania, połykania, oddychania
  • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia mowy
  • przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
  • zwiększona męczliwość
  • zaburzenia w ogólnej koordynacji ruchowej oraz koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej
  • trudności w opanowywaniu podstaw nauki szkolnej, tj. czytaniu, pisaniu, liczeniu
  • nadpobudliwość psychoruchowa i trudności w koncentracji uwagi
  • zaburzenia emocjonalne, obniżona samoocena

 

Źródło - Bożenia Odowska - Szlachcic - "Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego ukladu nerwowego"