A A A

Specjaliści

Marta Zduńczyk – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, provaider indywidualnej stymulacji słuchu – Johansen IAS, terapeuta kinezjologii edukacyjnej oraz neuro – sensomotorycznej terapii integracji odruchów wg dr Swietłany Masgutowej. Współautor programu studiów podyplomowych Integracji Sensorycznej WSEWS w Warszawie, ekspert-wykładowca.

 

Danuta Wiśniewska – dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog i nauczyciel wychowania fizycznego szkoły podstawowej z klasami integracyjnymi w Łodzi. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej z kinezyterapią, teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, oligofrenopedagogiki, a także  bloki szkoleniowe  z  terapii taktylnej i integracji odruchów cz. I i II wg dr Swietłany Masgutowej.

 

Magdalena Golińska – Domalążek – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Certyfikowany terapeuta NTD Bobath. Ukończyła wczesną interwencję, II – stopnie metody wg Weroniki Sherborne, kinesjotaping raz bloki szkoleniowe z terapii taktylnej, integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, integracji odruchów ustno – twarzowych wg dr Swietłany Masgutowej.

 

Aleksandra Karolczak – dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, magister pedagogiki opiekuńczej. Ukończyła studia  w zakresie pedagogiki zdrowia, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej z językiem angielskim.

 

Zbigniew Antosiak – dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Ukończył studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.